STOWARZYSZENIE ZEGLARSKIE „WOJTUS”

wojtus, jeziorak, siemany, stowarzyszenie zeglarskie wojtus, obozy zeglarskie, czarter jachtow, wypozyczalnia jachtow, jeziora, zagle. zagle elblag

Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

 

Celem ogólnym Stowarzyszenia jest upowszechnianie żeglarstwa i innych sportów wodnych, a także popularyzacja turystyki, rekreacji i bezpieczeństwa na wodzie. Ponadto prowadzenie działalności wychowawczej oraz rozbudzenie zainteresowań problemami gospodarki wodnej, propagowanie i kształtowanie w społeczeństwie potrzeby i umiejętności racjonalnego i kulturalnego spędzania wolnego czasu na wodzie, upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska naturalnego oraz czynne wspieranie działań podejmowanych w tej dziedzinie przez instytucje państwowe, samorządowe i społeczne, a także propagowanie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, jak również prowadzenie działalności edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z zakresu wychowania wodnego, ochrony środowiska, turystyki i rekreacji oraz bezpieczeństwa na wodzie, w tym dla osób niepełnosprawnych.

 

 

 

 

Działalność Stowarzyszenia przejawia się między innymi poprzez:

 • - organizowanie, rozwijanie i popularyzację turystyki motorowodnej, sportów motorowodnych i żeglarstwa,
 • - utrzymanie i podnoszenie sprawności fizycznej społeczeństwa,
 • - działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • - prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych,
 • - niesienie pomocy moralnej, materialnej i prawnej osobom niepełnosprawnym
 • - prowadzenie działalności wychowawczej oraz rozbudzenie zainteresowań problemami gospodarki wodnej,
 • - propagowanie i kształtowanie w społeczeństwie potrzeby i umiejętności racjonalnego i kulturalnego spędzania wolnego czasu na wodzie,
 • - upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska naturalnego oraz czynne wspieranie działań podejmowanych w tej dziedzinie przez instytucje państwowe, samorządowe i społeczne,
 • - propagowanie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • - prowadzenie działalności edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z zakresu wychowania wodnego, ochrony środowiska, turystyki i rekreacji oraz bezpieczeństwa na wodzie, w tym dla osób niepełnosprawnych,
 • - prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie szkolenia instruktorów żeglarskich, nauki żeglowania i pływania, szkolenia motorowodnego, ratownictwa wodnego, turystyki i rekreacji, w tym dla osób niepełnosprawnych,
 • - organizację integracyjnych imprez rekreacyjnych dla sympatyków i członków Stowarzyszenia, w tym ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.

 

FILM PROMUJĄCY STOWARZYSZENIE